Protokoll BAS-P och BAS-U

Från och med 1 januari 2009 är EG byggdirektiv inarbetat i svensk lagstiftning. Detta innebär t ex att det nu utses en byggarbetsmiljösamordnare under projekteringsskedet benämnd BAS-P och en byggarbetsmiljösamordnare under genomförandeskedet benämnd BAS-U. 
 
BAS-P ska tillse att bygghandlingar framtas med beaktande av arbetsmiljöaspekter knutna till byggobjektet.

BAS-U ska tillse att byggarbetet sker med beaktande av  arbetsmiljöaspekter. BAS-U har det samlade ansvaret för arbetsmiljön samt håller i relationshandlingarna.

QiM tillhandahåller protokollsmallar för att klargöra och underlätta arbetet för BAS-P  respektive BAS-U.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.