Arbetsmiljöplan

En Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 uppdaterad t o m AFS 2008:16 skall finnas för alla bygg- och anläggningsarbeten som innehåller någon av följande risker:

1. Risk för fall, 2 meter
2. Risk att begravas under jordmassor
3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen
4. Exponering av joniserande strålning
5. Närhet till hög spänningsledning
6. Drukningsrisk
7. Arbete i brunnar och tunnlar
8. Arbete under vatten i dykarutrustning
9. Arbete i kassun
10. Sprängningsarbete
11. Hantering av tunga byggelement
12. Passerande fordonstrafik
13. Rivningsarbete

Mall Arbetsmiljöplan är skriven i Word, levereras elektroniskt och kan kompletteras med egen text och logotype.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.