QiM - arbetsmiljö, miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem, miljöplan, kvalitetsplan

Kvalitetsledningssystem för ert företag

QiM bistår med följande typer av stöd i framtagning av ert kvalitetsledningssystem.


 

Företagsspecifikt kvalitetsledningssystem med supportstöd
Företagsspecifikt ledningssystem innebär att QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er. Vi ger metodstöd vid utformning av ledningssystem.
Arbetsgång: Intervju -  Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning
Kvalitetsledningssystemet är certifieringsbart enligt ISO 9001:2008 och kan med fördel integreras med miljöledningssystem och ledningssystem för arbetsmiljö.

Kvalitetssystem för ackreditering
QiM upprättar kvalitetssystem vid ackreditering för Energibesiktningar av byggnad, Swe Q, kylinstallationer samt trycksättning med gas.